Leren en werken in Twente

In januari 2019 gaat het Twents Fonds voor Vakmanschap van start. Ben je geinteresseerd om je vaardigheden en kennis te vergroten door een training, cursus of...

Mensen van diverse leeftijden, seksen en culturen

Werkzoekende, werknemer of scholier? Vind hier meer informatie over Leren en Werken.

Werkgevers in pak

Ben jij Werkgever? Wordt nu leerbedrijf of bekijk wat u kunt doen voor uw werknemers.

Animatie Leren en Werken

Wat kan het Leerwerkloket voor jou betekenen?

Loading Video...