> Leerwerkloket Twente staat stevig op de kaart

Leerwerkloket Twente staat stevig op de kaart

Leerwerkloket Twente staat stevig op de kaart

Het gaat goed met het Twentse Leerwerkloket. Toen bekend werd dat SZW met ingang van 2017 de Leerwerkloketten structureel ging financieren, besloten in Twente UWV, ROC en gemeenten hun cofinanciering eveneens voor vijf jaar vast te leggen. Projectleider Jenny Holtrop: “We hoeven onze meerwaarde niet meer te bewijzen, maar worden vanzelfsprekend ingeschakeld zodra er iets aan de orde is op het gebied van leren en werken. We zijn de fase van pionieren voorbij en kunnen nu onze dienstverlening verder verfijnen. En uitdragen: de Hengelose wethouder Mariska ten Heuw, namens de veertien Twentse gemeenten portefeuillehouder voor het Leerwerkloket en lid van onze stuurgroep, werd onlangs de eerste landelijke ambassadeur Leren en Werken!”

E-portfolio

Businessplan en jaarplan van het Twentse Leerwerkloket tonen een brede taakinvulling, van de loketfunctie tot en met leerwerkarrangementen en taalvaardigheid. Projectleider Jenny Holtrop gaat in op enkele highlights. “We hebben besloten te gaan differentiëren in onze adviesgesprekken. Al bij de aanmelding vragen we door op wat er moet gebeuren, zodat we weten of het gaat om een loopbaangesprek eventueel met tests, om vraagverheldering of om informatie. Ook gaan we op alle drie onze locaties - op de Werkpleinen in Enschede, Almelo en Hengelo - een spreekuur voor vrije inloop organiseren.” Een andere ontwikkeling is het werken met een e-portfolio. “Dat is een handige, eenvoudige manier om veel informatie te bundelen waar de klant zelf regie op houdt. Voor statushouders zijn we hier samen met andere organisaties al mee bezig. Nu gaan we het e-portfolio ook inzetten bij onze reguliere klanten, in eerste instantie als proef met zo’n vijftig mensen. Leuk is dat klanten er zelf enthousiast van worden. Bij de vluchtelingen merken we dat ze het fijn vinden dat wij graag dingen van ze willen weten.”
 

Leerwerkarrangementen

Leerwerkloket Twente is vaste partner bij het opzetten van leerwerkarrangementen. “Zo zijn we momenteel samen met zorginstellingen, ROC en het WerkgeversServicepunt gestart met een groot opleidingsproject. Het is een toeleidingstraject om kandidaten te werven en op te leiden voor functies waarin schaarste aan het ontstaan is. Dat is vooral op niveau 3 en 4. Bij leerwerkarrangementen brengen we onder meer onze kennis op het gebied van financial engineering in.” Een ander project is het met betrokken instanties ontwikkelen van een regionale ‘routekaart’ om BBL-plekken en -kandidaten bij elkaar te brengen. “We willen voorkomen dat er opleidingsplaatsen verloren gaan wegens gebrek aan informatie of door koudwatervrees.” Contacten met werkgevers zijn er eveneens in het kader van het Taalakkoord. “We hadden in Twente al twee deelnemende bedrijven, binnenkort komt daar een derde bij: een grote zorginstelling is zich aan het voorbereiden op toetreding.”

Bestuurlijk sterk

Jenny Holtrop: “Als ik terugkijk naar hoe we in 2010 zijn begonnen, zie ik een enorme ontwikkeling. Toen zat niet iedereen op het Leerwerkloket te wachten. Men vroeg zich af: wat voegt het toe? Daar is nu geen sprake meer van, we staan echt op de kaart. Wat helpt, is dat onze regio bestuurlijk sterk is. De lijnen zijn kort en men durft elkaar aan te spreken.”

 

Wethouder Mariska ten Heuw, tevens kersverse landelijke ambassadeur Leren en Werken, zegt het als volgt (bron: interview Radio Oost 28 december 2016): “Het Leerwerkloket is er om het credo van een Leven Lang Leren makkelijker te maken. Iedereen van jong tot oud kan er terecht voor onafhankelijk advies. In Twente hebben we het de afgelopen jaren goed gedaan als het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeid. We zijn erin geslaagd om echt samen op te trekken: onderwijs, het UWV en gemeenten. Dat goede voorbeeld willen we in andere regio’s navolging geven.”
Categorieën: