> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Landelijk nieuws

Op het platform Kans op werk laat SBB zien wat de kansen op een (leer)baan of stage zijn na afstuderen in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Per opleiding geeft Kans op werk daarvoor een prognose. SBB heeft de cijfers geactualiseerd. Op tijd voor de open dagen en voorlichtingsactiviteiten van scholen zodat leerlingen een goed geïnformeerde studie- en beroepskeuze kunnen maken. Dit meldt SBB.

05-02-2019 | Lees meer
Landelijk nieuws

Door een actieve rol te spelen binnen diverse initiatieven gericht op duurzaamheid en circulaire economie maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven zich, verenigd in SBB, sterk voor de beroepen van de toekomst.

In januari en februari ondertekent SBB een intentieverklaring en een convenant die bijdragen aan goed mbo-onderwijs dat inspeelt op de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Daarnaast beschreef SBB voor de minister van OCW hoe onderwijs en bedrijfsleven meer aspecten van de circulaire economie in het mbo kunnen laten terugkomen.

01-02-2019 | Lees meer
Tel mee met taal
Landelijk nieuws

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe subsidieregeling voor 2019.

31-01-2019 | Lees meer
webinar
Landelijk nieuws

UWV verzorgt op dinsdagochtend 5 februari 2019 het thema-webinar ‘Werken in Europa’. Dit eenmalige webinar start om 11.00 uur en zal een half uur duren.

30-01-2019 | Lees meer
Landelijk nieuws

De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via een leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg, bbl). Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is toegenomen tot ruim 120.000. Dat is bijna 14 procent meer dan in het schooljaar 2017-2018. Met name leerbanen in zorg en welzijn en techniek zijn populair. Dit meldt Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

30-01-2019 | Lees meer

Pagina's